29 avatar middle
尛貓銤
和9人一起讨论
01 avatar small03 avatar small48 avatar small68 avatar small34 avatar small72 avatar small17 avatar small51 avatar small08 avatar small

分享到微信


原贴

各位注意了,民众有这样的小偷

6711 人阅读过
发表于: 2012-07-07


下午四点几葛话系公司来佐2个人走入来话要起厂房,因为我间公司系建筑公司。甘我米讲老板刚刚出去我比区个电话你你同去倾下啦。写个电话比区地,区地死都要我同我同事出去体下区个工地,甘我米出去体咯,以为个同事一直系办公室葛,点知道区出佐客厅度。个两个野搏命甘话要饮茶啊,点啊,一直系度同我同事讲。我就系出面同个个小车里面个个倾,区问我可五可以起个厂房点啊,搏命甘问我,我话你有咩事就打电话问我老板啦,呢滴我五识,然后就入办公室咯,个两个人好急甘话走咯。区地一开车走,我就觉得有点五妥咯。我部手机稳五到。打我手机关机。个包包五见佐,我滴身份证啊,银行卡啊,小车驾驶证啊,咩都五见晒。。。。你地注意啦,个班人一共有三个,开住部银色个小车,两个肥葛一个好瘦葛,瘦个个就系车里面、肥个两个就行入离话要办业务。区地动作好快,根本就体五到区地偷野咯, 下次比我见到区地车都拆区啊,希望呢滴事五好再发生系我身上了。。。朋友们你们都要注意下吖。