29 avatar middle
尛貓銤
和215人一起讨论
36 avatar small26 avatar small13 avatar small68 avatar small52 avatar small13 avatar small41 avatar small41 avatar small29 avatar small80 avatar small41 avatar small41 avatar small

分享到微信


原贴

有关上环同入户口噶问题

105554 人阅读过
发表于: 2014-06-30
我个BB都快十个月啦,都未上户口,,,,,,,妇联要我上环先比上,我五制,又五比我写保证书,点算啊,边个医院识人啊,帮手搞张证明,真心不想上环,,,哎。。。。讲下你地上环的感觉。。。。痛吗?