01 avatar middle
Jaco-泽
和55人一起讨论
08 avatar small39 avatar small65 avatar small01 avatar small33 avatar small81 avatar small80 avatar small92 avatar small22 avatar small67 avatar small01 avatar small34 avatar small

分享到微信


原贴

大家觉得现在幼儿园学费贵吗

35804 人阅读过
发表于: 2017-02-20
现在养一个小孩成本真高!
幼儿园一年要成万学费,还有一些学校三四万。
大家觉得幼儿园学费贵吗?