01 avatar middle
Jaco-泽
和36人一起讨论
72 avatar small11 avatar small57 avatar small84 avatar small91 avatar small56 avatar small75 avatar small22 avatar small22 avatar small13 avatar small59 avatar small17 avatar small

分享到微信


原贴

大家觉得现在幼儿园学费贵吗

24652 人阅读过
发表于: 2017-02-20
现在养一个小孩成本真高!
幼儿园一年要成万学费,还有一些学校三四万。
大家觉得幼儿园学费贵吗?