01 avatar middle
Jaco-泽
和49人一起讨论
81 avatar small80 avatar small92 avatar small22 avatar small67 avatar small01 avatar small34 avatar small80 avatar small13 avatar small34 avatar small37 avatar small79 avatar small

分享到微信


原贴

大家觉得现在幼儿园学费贵吗

29604 人阅读过
发表于: 2017-02-20
现在养一个小孩成本真高!
幼儿园一年要成万学费,还有一些学校三四万。
大家觉得幼儿园学费贵吗?