00 avatar middle
d_cheney
和29人一起讨论
79 avatar small61 avatar small22 avatar small22 avatar small14 avatar small65 avatar small61 avatar small64 avatar small45 avatar small42 avatar small44 avatar small05 avatar small

分享到微信


原贴

妈妈是中山本地,也需要积分入学吗?

41763 人阅读过
发表于: 2018-05-16
如题
小朋友同爸爸系广东省外市户籍,妈妈系中山本地户籍,小朋友幼升小,需要积分入学吗?仲喺要走其它流程?
亲子乐园 的最新主题
本帖子版权属于作者d_cheney,并受法律保护。除非帖子中另有声明,未经合法书面许可任何人不得转载或使用整体或任何部分的内容。