72 avatar middle
中山爆料圈
和38人一起讨论
98 avatar small27 avatar small16 avatar small73 avatar small92 avatar small54 avatar small62 avatar small56 avatar small12 avatar small16 avatar small48 avatar small83 avatar small

分享到微信


原贴

小榄:司机一脚油门直怼银行...

42924 人阅读过
发表于: 2018-06-06


昨日晚上位于小榄永宁大观酒家附近,有一辆吉利小车直接冲进建设银行(永宁支行)的大厅里面!
目前,事故原因仍有待调查中,案情以公安部门公布为准!