64 avatar middle
泰迪猫
和13人一起讨论
72 avatar small45 avatar small56 avatar small79 avatar small46 avatar small80 avatar small01 avatar small54 avatar small92 avatar small35 avatar small98 avatar small56 avatar small

分享到微信


原贴

当监控冇用?

35782 人阅读过
发表于: 2018-07-28

港口美景东路
日日一早开工都见到好多车逆线停车等红灯
唔排队
旁边都有监控系度
还划了双实线
真是大胆!网友见闻 的最新主题
泰迪猫 的其他主题
本帖子版权属于作者泰迪猫,并受法律保护。除非帖子中另有声明,未经合法书面许可任何人不得转载或使用整体或任何部分的内容。