86 avatar middle
更新猿
和53人一起讨论
38 avatar small87 avatar small63 avatar small83 avatar small44 avatar small19 avatar small19 avatar small33 avatar small33 avatar small63 avatar small98 avatar small78 avatar small

分享到微信


原贴

抢包山?中山吃货逼爆麦当劳:排队1小时,食包5分钟.....

39987 人阅读过
发表于: 2018-08-09昨日朋友圈又被刷屏了

这次被刷爆大家屏的竟然喺金拱门事关M记今日放大招
原价17.5蚊一份的原味板烧鸡腿堡
只卖5蚊鸡!
而且只喺今日先有!
以今时今日甘噶物价
5蚊鸡喺M记只能喺食个甜筒的价钱
现在居然可以食到板烧鸡腿堡

一向识饮识食噶中山吃货又点会放过
消息一出,闻风而动
今日从中午开始
中山多间M记已经被逼爆

(图:掌上中山)
墟憾的程度
有朋友用“抢包山”嚟形容
人人人从从从众众众……人山人海...


益华店假日广场店起湾道盛景店

不用现场排队用小程序点餐
点个包也不容易

中午繁忙时间小程序曾一度一直
在努力加载中......
菜单获取中.....


点完餐,
才发现

排队拿餐的队伍先至喺最恐怖!
[/align]

[align=center]看到密密麻麻的准备号和取餐号
仲有里三层外三层的人群
突然有种深深的无力感
(图:掌上中山)


各位做板烧鸡腿堡的小哥小姐姐,
你还好吗?
不少吃货排队一小时,食包5分钟
然后这也不是最苦逼的......
有人下了单排了队
也唔一定食到板烧鸡腿堡可能喺金拱门低估了中山市民的热情和战斗力
市内多间门店的板烧鸡腿堡
很快就买完了
真系手快有手慢冇
排完了队拿到了包
到手的好可能喺麦香鸡...麦香鱼


不过5蚊鸡一个包,
麦香鱼都照“杀包就食完了
经历过昨日这一波
M记接下来还有一系列的优惠活动
你还会去衬热闹吗?
(综合自:小编朋友圈、掌上中山、麦当劳、百度图片)


https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIxMzU3NTc4Mw==&mid=2247483769&idx=1&sn=ee7acf5b32a89f5639f0fcaf3738991f&scene=45#wechat_redirect