05 avatar middle
rockme
和18人一起讨论
70 avatar small29 avatar small72 avatar small85 avatar small38 avatar small05 avatar small38 avatar small44 avatar small13 avatar small73 avatar small92 avatar small96 avatar small

分享到微信


原贴

中国移动乱收费

79885 人阅读过
发表于: 2018-09-25
昨天,突然收到中国移动发来的短信,短信大概意思就係我的88蚊套餐已办理成功,下个月结日生效。但我从来无办理过啊,我就打去10086去证实情况,情况係真的办理88蚊套餐,我觉得好奇怪,点解无啦啦会咁样,我原本套餐係每个月8蚊4G飞享套餐,一下子变咗88蚊,又恢复唔到原来的套餐,好无奈啊,移动乱来的。