01 avatar middle
Jaco-泽
和30人一起讨论
13 avatar small13 avatar small93 avatar small43 avatar small13 avatar small59 avatar small01 avatar small37 avatar small97 avatar small18 avatar small48 avatar small88 avatar small

分享到微信


原贴

中山属于一线城市吗?

58463 人阅读过
发表于: 2018-10-07
最近有一个海归朋友回来中山,他打算在中山落地生根,做生意,他对最近十年中山,不是太了解。
他一直在问我一个问题:中山现在属于一线城市吗?