86 avatar middle
更新猿
和15人一起讨论
69 avatar small73 avatar small62 avatar small07 avatar small82 avatar small24 avatar small98 avatar small11 avatar small92 avatar small34 avatar small95 avatar small32 avatar small

分享到微信


原贴

凌晨4点,港口一奥迪撞飞菜贩三轮车,有人当场失声痛哭!

28184 人阅读过
发表于: 2019-02-18收到网友报料,17号凌晨4点左右,在港口民新路北路段发生一起小车和菜贩三轮摩托车相撞车祸,现场一片狼藉!

[iframe=640,450]https://v.qq.com/txp/iframe/player.html?vid=d13586nqrgs[/iframe]


[iframe=640,450]https://v.qq.com/txp/iframe/player.html?vid=q1358c71omx[/iframe]


[iframe=640,450]https://v.qq.com/txp/iframe/player.html?vid=n1358gdskak[/iframe]


据现场目击网友称,被撞的菜贩50多岁,三轮摩托车被肇事的奥迪Q7车头死死卡住,旁边全是汽油,一车菜全部撒在路中间。接报后,120救护车马上到场,有人在旁边失声痛哭。据悉,由于当时撞击的声音非常响,周边的居民都被惊醒,纷纷出来一看究竟,而奥迪车的损坏严重,车主之后被赶来的交警带走。具体事故原因仍待调查。


https://mp.weixin.qq.com/s?timestamp=1550463483&src=3&ver=1&signature=Uc4kt4wTf*8ff6nlUlXfNm*5QQAwBJxblX81ibmYf4gSpbR1kH1iAVN6yNEq-pnDDWrzz-DZQ*MWLYrzMpsqZShsRfvPeyegnatY3XYALkEe7GubNGutrZvbmHFl--G5Bz9Rn3J7g7*JsFc3MILA3yOMekG9GQwczGbB*U5QWVQ=


(来源:港口生活圈)